COMMUNITY

ACCOUNT
News
Q&A
FAQ

REVIEW

상품 게시판 목록
No Item Category Title Posted by Date View Recommend Rate
332 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 보통 네**** 2020-12-12 12 0 3점  
331 내용 보기[김보미 착용]
CRYSTAL CHARM DROP CHAIN ER (GL/GRN)
보통
네**** 2020-10-12 12 0 3점  
330 내용 보기[소녀시대 서현 착용]
MINI MIXED CRY STUD ER (GL)
보통
네**** 2020-10-12 12 0 3점  
329 내용 보기
BRILLIANCE SOFT SQUARE STONE CUSHION RING (GL/RED)
사진을 몇개 안 올려 이쁜지 안 이쁜지 모르고 샀는데 이쁘네요. 품절난건 입고날짜를 적어주거나 미조회할 ... 파일첨부
네**** 2020-10-08 22 0 5점  
328 내용 보기
SHIMMER 33MM MESH WATCH (GL/WHT)
만족
네**** 2020-10-08 12 0 5점  
327 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 잘쓰고있어요 귀여워요 파일첨부 네**** 2020-10-07 29 0 5점  
326 내용 보기
MINI MIXED CRY BAR NK (GL/GRN)
만족해요 굿굿 여름에 잘 어울려요 파일첨부
네**** 2020-10-07 14 0 5점  
325 내용 보기
MINI MIXED CRY BAR NK (GL/GRN)
만족
네**** 2020-09-23 23 0 5점  
324 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 만족 네**** 2020-09-23 20 0 5점  
323 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 보통 네**** 2020-09-23 22 0 3점  
322 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 만족 네**** 2020-09-22 22 0 5점  
321 내용 보기
MINI MIXED CRY BAR NK (GL/GRN)
배송빠르고 예뻐요 ~! 파일첨부
네**** 2020-09-21 25 0 5점  
320 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 만족 네**** 2020-09-20 17 0 5점  
319 내용 보기MINI PAVE HEART NK (GL) 만족 네**** 2020-09-12 15 0 5점  
318 내용 보기[차오루 착용]
MIXED CRY CHARM RG (GL)
보통
네**** 2020-09-12 24 0 3점  

There are no posts to show

Top