COMMUNITY

ACCOUNT
News
Q&A
FAQ
 

REVIEW

상품 게시판 목록
No Item Category Title Posted by Date View Recommend Rate
212 내용 보기
MINI PAVE HEART BR (RG)
만족
네**** 2020-04-05 0 0 5점  
211 내용 보기[러블리즈 케이 착용]
MIXED CRY CHARM RG (RG/PNK)
만족 [1]
네**** 2020-04-01 5 0 5점  
210 내용 보기
MIXED CRY CHARM RG (RH/BLU)
만족 [1]
네**** 2020-04-01 5 0 5점  
209 내용 보기
MINI HEART STUD ER (GL)
만족 [1]
네**** 2020-03-31 9 0 5점  
208 내용 보기
MIXED CRY CHARM RG (RH/BLU)
만족 [1]
네**** 2020-03-24 2 0 5점  
207 내용 보기
MINI MIXED CRY BAR NK (RH/BLU)
보통 [1]
네**** 2020-03-23 2 0 3점  
206 내용 보기[장희진 착용]
MIXED CRY CHARM RG (RH)
만족 [1]
네**** 2020-03-23 3 0 5점  
205 내용 보기
MINI MIXED CRY BAR NK (RG/PNK)
만족 [1]
네**** 2020-03-21 2 0 5점  
204 내용 보기[러블리즈 예인 착용]
CRYSTAL CHARM DROP Y NK (RG/PNK)
보통 [1]
네**** 2020-03-20 2 0 3점  
203 내용 보기[러블리즈 케이 착용]
MIXED CRY CHARM RG (RG/PNK)
보통 [1]
네**** 2020-03-19 3 0 3점  
202 내용 보기
ELEGANCE 4 POINT STAR BRACELET (RG/IS)
보통 [1]
네**** 2020-03-17 7 0 3점  
201 내용 보기[레이디제인, 박하나 착용]
BRILLIANCE BAGUETTE & ROUND HOOP EARRINGS (GL/BRN)
실버사려다 품벌해서 금 삿는데 안어울랴서 멋ㅅ햇어요 근데 ㅇ기걸이는 이뻐유 파일첨부[1]
네**** 2020-03-17 7 0 1점  
200 내용 보기
ELEGANCE 33MM RED LEATHER WATCH (GL/WHT)
만족 [1]
네**** 2020-03-14 4 0 5점  
199 내용 보기[러블리즈 케이 착용]
MIXED CRY CHARM RG (RG/PNK)
보통 [1]
네**** 2020-03-13 3 0 3점  
198 내용 보기
MINI PAVE HEART BR (RH)
만족 [1]
네**** 2020-03-12 3 0 5점  

There are no posts to show

Top